EMAS!!!

EMAS!!!

Monday, October 11, 2010

Dinar Emas

SPESIFIKASI DINAR EMAS

Khalifah Umar Al-Khatab, khalifah Islam yang kedua telah menetapkan piawaian Dinar adalah seperti berikut :

 • 1 Dinar bersamaan berat 4.25 gram emas 916.6
 • 1 Dirham bersamaan berat 3 gram perak 999

KELEBIHAN DINAR EMAS

 • Emas mempunyai nilai intrinsik yang tersendiri dan diiktiraf sebagai wang di seluruh dunia.
 • Dinar dan Dirham adalah matawang Islam yang sebenar.
 • Penyimpanan nilai yang lebih stabil berbanding wang kertas. Dinar mampu melindungi kekayaan anda.
 • Boleh digunakan sebagai bayaran mas kahwin.
 • Penggunaan Dinar membolehkan pembayaran zakat yang lebih tepat.
 • Harga Emas yang meningkat setiap tahun akan menambahkan nilai kekayaan penyimpan Dinar.

DI ANTARA KEGUNAAN DINAR EMAS ADALAH :

 • Boleh disimpan sebagai pelaburan dan simpanan.
 • Boleh digunakan untuk membayar zakat.
 • Boleh digunakan sebagai Mas Kahwin.
 • Boleh diberikan sebagai hadiah/ cenderamata.
 • Boleh digunakan untuk aktiviti jual beli.

No comments: